Horten Montessoriskole er en privat grunnskole for elever i 1.-7.trinn, og et alternativ til de offentlige skolen i Horten, Hortenskolene.

På Horten Montessoriskole jobber vi annerledes enn på offentlig skole. Barna lærer det samme som barn i offentlig skole, men den stor forskjellen handler om HVORDAN de lærer. Montessoriskolen har mange likheter og mange ulikheter til offentlig skole. Vi deler samme livssyn og kunnskapsmål som offentlig skole, men jobber på tvers av alder, slik at barn som er på samme modnings- og interessenivå kan få jobbe sammen.

Horten Montessoriskole er en skole for alle. Vi er ingen spesialskole og har derfor kun mulighet til å legge tilrette på lik linje med offentlig skole. For noen passer offentlig skole best, for noen passer Montessori best. Det er viktig at du som forelder, og som kjenner ditt barn godt, gjør et godt valg av skole for ditt barn. Velkommen til oss!