Horten Montessoriskole er en heldagsskole, som gir elevene pedagogisk tilsyn fra kl. 07.30-14.30 (kl. 12.00 på fredager). Elevene har også tilsyn under Åpen skole fra arbeidsøktens slutt og frem til kl. 16.30.

Skoledagen er delt opp i 2 lengre arbeidsøkter. Første arbeidsøkt varer fra kl. 08.30-11.30 og andre arbeidsøkt varer fra kl. 13.00-14.30. Elevene spiser lunsj sammen hver dag fra kl. 11.30-12.00. Etter lunsj har alle elevene felles utetid frem til kl. 13.00.

I arbeidsøktene får elevene undervisning i form av presentasjoner i små grupper, med etterarbeid som gjøres individuelt eller i samarbeid med medelever. Utover dette har elevene frihet til å velge seg arbeid og mulighet for å fordype seg i ulike temaer.