Dere er velkomme til å søke opptak ved Horten Montessoriskole, vi har plass til noen fler.

Hvis dere med skolestartere lar vær å gjøre et valg for barnet deres vil barnet automatisk tilbys plass på offentlig skole. Vi på Horten Montessoriskole er et alternativ. For at deres barn skal begynne på Horten Montessoriskole kontakter dere oss og vi hjelper dere med søknadsprosessen. Etter at dere har kontaktet oss med interesse for skoleplass, sender vi dere søknadsskjema som dere returnerer til oss. Det er alt. Etter at dere har valgt Horten Montessoriskole takker dere nei til skoleplass fra Horten Kommune. Dette kan også Horten Montessoriskole gjøre for dere i dialog med dere.

Har dere et barn som allerede har startet et skoleløp ved en annen skole, men ønsker å bytte til Horten Montessoriskole, kan dere også ta kontakt med oss på telefon eller epost. Da avtaler vi en tid og snakker sammen for å vurdere om dette er skolen dere ønsker å starte ved. For noen passer offentlig skole best, for noen passer Montessori best.

Søknadsfrist er 15. november. Dersom det er ledig plasser på et trinn, vil vi foreta fortløpende opptak.